Αμφιάλη 210 400 0043
Πέραμα 210 441 0014
Νίκαια 216 003 4605
Βρείτε μας:

Ενημέρωση γονέων

Η σταθερή και συστηματική ενημέρωση των γονέων και κηδεμόνων σχετικά με την πορεία των μαθητών θεωρείται αναγκαία, καθώς συμβάλλει στη βελτίωση της επίδοσης του μαθητή και στην αντιμετώπιση τυχόν προβλημάτων. Οι γονείς ενημερώνονται:
  1. Μέσω των προγραμματισμένων συγκεντρώσεων που πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια του έτους, κατά τις οποίες παρευρίσκονται όλοι οι διδάσκοντες καθηγητές.
  2. Από τον Υπεύθυνο καθηγητή του τμήματος, εφόσον το επιθυμούν ή παρατηρηθούν αλλαγές στην επίδοση του μαθητή.
  3. Από τους καθηγητές και τη διεύθυνση, στο χώρο του φροντιστηρίου ή τηλεφωνικά, μετά από συνεννόηση με τη γραμματεία.
  4. Μέσω της ηλεκτρονικής μας πλατφόρμας, όπου καταγράφονται οι επιδόσεις του μαθητή (προφορικές και γραπτές).

Θέλετε να μάθετε περισσότερα? Καλέστε μας στο 210 400 0043 ή στο
210 441 0014.