Αμφιάλη 210 400 0043
Πέραμα 210 441 0014
Νίκαια 216 003 4605
Βρείτε μας:

Συμπλήρωση μηχανογραφικού

Η συμπλήρωση του μηχανογραφικού δελτίου και η επιλογή των σχολών προτίμησης είναι μία διαδικασία που απαιτεί μεγάλη προσοχή, αλλά και έγκυρη ενημέρωση. Οι μαθητές συνήθως δεν έχουν σαφή εικόνα για τα χαρακτηριστικά των σχολών και τα επαγγελματικά δικαιώματα που παρέχουν, ενώ οι «παγίδες» που κρύβονται είναι πολλές!

Με τη βοήθεια της Διεύθυνσης ο υποψήφιος συμπληρώνει το μηχανογραφικό του σε εξατομικευμένο ραντεβού, παρουσία και των γονέων, στο χώρο του Φροντιστηρίου.

Θέλετε να μάθετε περισσότερα? Καλέστε μας στο 210 400 0043 ή στο
210 441 0014.