Αμφιάλη 210 400 0043
Πέραμα 210 441 0014
Νίκαια 216 003 4605
Βρείτε μας:

Υπεύθυνος καθηγητής τμήματος

Πρόκειται για έναν καθηγητή του τμήματος που φοιτά ο μαθητής, ο οποίος αναλαμβάνει να:
  • παρακολουθεί συστηματικά την πορεία των μαθητών στο σύνολο των μαθημάτων
  • βοηθά το μαθητή να οργανώσει το πρόγραμμα της μελέτης του και
  • εντοπίζει προβλήματα προτείνοντας λύσεις σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Σπουδών

Ο Υπεύθυνος καθηγητής επικοινωνεί άμεσα με το γονέα σε περίπτωση αιφνίδιας αλλαγής στην απόδοση του μαθητή και ενημερώνει τηλεφωνικά τους γονείς που απουσίασαν από την τακτική ενημέρωση.

Θέλετε να μάθετε περισσότερα? Καλέστε μας στο 210 400 0043 ή στο
210 441 0014.