Αμφιάλη 210 400 0043
Πέραμα 210 441 0014
Νίκαια 216 003 4605
Βρείτε μας:

Προγραμμα ωρων

Γ΄ τάξης Ενιαίου Λυκείου

Ο.Π. Θετικών Σπουδών
Μαθήματα υποχρεωτικά Ώρες
Νεοελληνική Γλώσσα 1,5
Ν. Λογοτεχνία 1
Φυσική 4
Χημεία 4
Μαθηματικά 5
Σύνολο ωρών 15,5
Ο.Π. Ανθρωπιστικών Σπουδών
Μαθήματα υποχρεωτικά Ώρες
Νεοελληνική Γλώσσα 1,5
Ν. Λογοτεχνία 1
Αρχαία 5
Ιστορία 3
Λατινικά 3
Σύνολο ωρών 13,5
Ο.Π. Οικονομικών Σπουδών
Μαθήματα υποχρεωτικά Ώρες
Νεοελληνική Γλώσσα 1,5
Ν. Λογοτεχνία 1
Α.Ο.Θ. 3
ΑΕΠΠ 3
Μαθηματικά 5
Σύνολο ωρών 13,5
Ο.Π. Υγείας
Μαθήματα υποχρεωτικά Ώρες
Νεοελληνική Γλώσσα 1,5
Ν. Λογοτεχνία 1
Φυσική 4
Χημεία 4
Βιολογία 4
Σύνολο ωρών 14,5

B΄ τάξης Ενιαίου Λυκείου

Ο.Π. Θετικών Σπουδών
Μαθήματα Ώρες
Νεοελληνική Γλώσσα & Λογοτεχνία 2
Μαθηματικά Ο.Π. 2
Άλγεβρα 2
Φυσική Ο.Π. 2
Φυσική Γ.Π 1
Χημεία Β' & Γ' 2
Μαθηματικά Γ' 1
Φυσική Γ' 1
Σύνολο ωρών 13
Ο.Π. Υγείας
Μαθήματα Ώρες
Νεοελληνική Γλώσσα & Λογοτεχνία 2
Μαθηματικά Ο.Π. 2
Άλγεβρα 2
Φυσική Ο.Π. 2
Φυσική Γ.Π 1
Χημεία Β' & Γ' 2
Βιολογία Γ' 1
Φυσική Γ' 1
Σύνολο ωρών 13
Ο.Π. Οικονομικών Σπουδών
Μαθήματα Ώρες
Νεοελληνική Γλώσσα & Λογοτεχνία 2
Μαθηματικά Ο.Π. 2
Άλγεβρα 2
Φυσική Ο.Π. 2
Α.Ο.Θ. Γ' 1
ΑΕΠΠ Γ' 1
Μαθηματικά Γ' 1
Σύνολο ωρών 11
Ο.Π. Ανθρωπιστικών Σπουδών
Μαθήματα Ώρες
Νεοελληνική Γλώσσα & Λογοτεχνία 2
Αρχαία Β' & Γ' 5
Άλγεβρα 2
Ιστορία Γ' 1
Λατινικά 2
Σύνολο ωρών 12

A' τάξης Ενιαίου Λυκείου

Μαθήματα Ώρες
Νεοελληνική Γλώσσα 2
Άλγεβρα 2,5
Γεωμετρία 2
Χημεία 1,5
Φυσική 2
Αρχαία 2,5
Σύνολο ωρών 12,5

Γυμνασίου

Γ΄ Γυμνασίου
Μαθήματα Ώρες
Αρχαία - Ν.Γλώσσα 5
Μαθηματικά 4
Φυσική 1
Χημεία 1
Σύνολο ωρών 11
Β΄ Γυμνασίου
Μαθήματα Ώρες
Αρχαία - Ν.Γλώσσα 5
Μαθηματικά 3
Φυσική 1
Χημεία 1
Σύνολο ωρών 10
Α΄ Γυμνασίου
Μαθήματα Ώρες
Αρχαία - Ν.Γλώσσα 4
Μαθηματικά 3
Φυσική 1
Σύνολο ωρών 8

ΕΠΑΛ

Γ΄ Λυκείου
Μαθήματα υποχρεωτικά Ώρες
Νεοελληνική Γλώσσα 2
Νεοελληνική Λογοτεχνία 1
Μαθηματικά 3
Ειδικότητα I 2
Ειδικότητα II 2
Σύνολο ωρών 10
Β΄ Λυκείου
Μαθήματα υποχρεωτικά Ώρες
Νεοελληνική Γλώσσα 2
Άλγεβρα 3
Σύνολο ωρών 5
Α΄Λυκείου
Μαθήματα υποχρεωτικά Ώρες
Νεοελληνική Γλώσσα 2
Άλγεβρα 3
Σύνολο ωρών 5
Μαθήματα ειδικοτήτων που διδάσκονται στο χώρο του φροντιστηρίου:

ΑΟΘ, ΑΟΔΕ, ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ, ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ, ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ, ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ, ΜΗΧΑΝΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΥΣΗΣ ΙΙ, ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ, ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΨΥΞΗΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΑΝΑΤΟΜΙΑ, ΥΓΙΕΙΝΗ.