Ρήγα Φεραίου 42 & Λήδας 1, Αμφιάλη
210 400 0043
Βρείτε μας:

Προγραμμα ωρων

Γ΄ τάξης Ενιαίου Λυκείου

Ο.Π. Θετικών Σπουδών
Μαθήματα υποχρεωτικά Ώρες
Νεοελληνική Γλώσσα 2
Φυσική 4
Χημεία 3
Μαθήματα επιλογής
Μαθηματικά 5
Βιολογία 3
Ιστορια Γενικής 1,5
Μέγιστος δυνατός αριθμός ωρών 17
Ο.Π. Ανθρωπιστικών Σπουδών
Μαθήματα υποχρεωτικά Ώρες
Νεοελληνική Γλώσσα 2
Αρχαία 5
Ιστορία 2,5
Μαθήματα επιλογής
Λατινικά 3
Βιολογία Γενικής 1,5
Μαθημ. & στοιχεία στατ. 2
Μέγιστος δυνατός αριθμός ωρών 14,5
Ο.Π. Οικονομικών Σπουδών
Μαθήματα υποχρεωτικά Ώρες
Νεοελληνική Γλώσσα 2
Μαθηματικά 5
ΑΕΠΠ 2,5
Μαθήματα επιλογής
Α.Ο.Θ. 3
Βιολογία Γενικής 1,5
Ιστορία Γενικής 1,5
Μέγιστος δυνατός αριθμός ωρών 14
Σημείωση:

Ο μέγιστος δυνατός αριθμός ωρών διαμορφώνεται ανάλογα με τα μαθήματα επιλογής του κάθε σπουδαστή.

B΄ τάξης Ενιαίου Λυκείου

Ο.Π. Θετικών Σπουδών
Μαθήματα Ώρες
Νεοελληνική Γλώσσα 2
Άλγεβρα 2
Φυσική Γ.Π 1
Μαθηματικά Ο.Π. 2
Φυσική Ο.Π. 2
Χημεία Β' & Γ' 2
Μαθηματικά Γ' 1
Φυσική Γ' 1
Σύνολο ωρών: 13
Ο.Π. Ανθρωπιστικών Σπουδών
Μαθήματα Ώρες
Νεοελληνική Γλώσσα 2
Αρχαία Β' & Γ' 5
Ιστορία Γ' 1
Λατινικά Γ' 1
Άλγεβρα 2
Σύνολο ωρών: 11
Ο.Π. Οικονομικών Σπουδών
Μαθήματα Ώρες
Νεοελληνική Γλώσσα 2
Άλγεβρα 2
Μαθηματικά Ο.Π. 2
Φυσική Ο.Π. 2
Φυσική Γενικής 1
Μαθηματικά Γ' 1
Α.Ο.Θ. 1
Σύνολο ωρών: 11

A' τάξης Ενιαίου Λυκείου

Μαθήματα Ώρες
Νεοελληνική Γλώσσα 2
Άλγεβρα 2
Γεωμετρία 2
Χημεία 1,5
Φυσική 2
Αρχαία 3
Σύνολο ωρών: 12,5
«Επαγωγή» © 2017 | Development: Themis Beris, Design: Giannis Pelelis
210 400 0043